Bobo Fun Park Házirend

A látogató a jegy vásárlásával a Házirendben és az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat magára nézve kötelezőnek elfogadja.

A jelen házirendet meghatározta a Bobo Fun Park Kft. (8394 Alsópáhok. Fő u 120., adószáma: 26320298-2-20, cégjegyzékszáma: 20-09-062583, törvényes képviselője: Baldauf Csaba ügyvezető) a Bobo Fun Park üzemeltetője.

A Bobo Fun Park házirendje elérhető az interneten a bobofunpark.hu/hazirend oldalon, valamint a Bobo Fun Park recepcióján.

A Bobo Fun Park egy olyan sport- és szórakoztató központ, ahol gyerekek és felnőttek tehetik próbára erőnlétüket, ügyességüket, bátorságukat.

A házirend a gyermekek és felnőttek kényelmét és biztonságát szolgálja, elsődleges célunk, hogy minden látogató zavartalanul élvezhesse a Bobo Fun Park szolgáltatásait.

Kérünk minden gyermeket és felnőttet, hogy a park területén dolgozó animátorok tanácsait, figyelmeztetéseit vegyék figyelembe és vigyázzanak saját maguk valamint társaik testi épségére.

Amennyiben az eszközökön bármilyen rendellenességet, meghibásodást tapasztalnak, haladéktalanul jelezzék a Bobo Fun Park dolgozói felé.

A Bobo Fun Park területén gyermekfelügyelet nincs. 10 év alatti gyermekek kizárólag felnőtt kísérettel illetve 10 év feletti gyermekek előzetes írásos szülői engedéllyel vagy felnőtt kísérettel vehetik igénybe a játszóház szolgáltatásait. A belépés további feltétele: a látogató cselekvőképes törvényes képviselője, vagy felügyeletére jogszabály, vagy egyéb jogviszony, vagy a törvényes képviselő felhatalmazása alapján köteles személy általi felelősségvállaló nyilatkozat előzetes aláírása és a Bobo Fun Park recepcióján történő átadása vagy aláírása.

A házirend be nem tartása, mások és saját testi épségének veszélyeztetése esetén a Bobo Fun Park munkatársai jogosultak a látogatót kizárni a szolgáltatások igénybevételéből. Ebben az esetben a látogatónak kártérítés nem jár, a jegy árának részbeni vagy egészbeni visszatérítésére nem jogosult.

1. Általános tájékoztató

a) Belépés

 • Minden látogatónak kötelező jegyet vásárolni. Online vásárlás esetén az ingyenes belépésre jogosító regisztrációs jegyet is a virtuális vásárlókosárba kell tenni.
 • A játszóház kapacitása biztonsági okokból korlátozott, ezért a látogatók száma is limitált. A Bobo Fun Park weboldalán online lehet jegyet vásárolni. A helyszínen csak a megmaradt szabad kapacitásokat értékesítjük.
 • Jegyellenőrzés a nyitás előtt 30 perccel kezdődik.
 • A jegy érvényességi idején belül a parkba egyszer lehet belépni. Kilépéssel a jegy érvényességét veszti. Kilépést követően újabb belépésre, kizárólag új belépőjegy megváltásával egyidejűleg van lehetőség szabad kapacitás függvényében.
 • A belépést a jegy érvényességi idején belül bármikor meg lehet kezdeni, de az időzóna lejártakor a játékteret mindig el kell hagyni.
 • Minden látogatónak felelősségvállaló nyilatkozatot kell tennie a játéktérbe való lépés előtt. A nyilatkozat a weboldalon is elérhető, onnét nyomtatható. A helyszínen a recepción ellenőrizhetjük a nyilatkozaton feltüntetett adatok valódiságát, ezért minden látogatónak tudni kell igazolni személyazonosságát. Személyi igazolvány, diákigazolvány, jogosítvány, útlevél, nyugdíjas igazolvány elfogadott.
 • Az alábbi eszközöket tilos a Bobo Fun Park területére bevinni. A Park személyzete jogosult ezt belépéskor ellenőrizni.
  • Éles, szúró eszközöket, gyúlékony anyagot.
  • Ételt és italt. Kivételt képez, ha azt a látogató egészségügyi állapota indokolja.
  • Görkorcsolyát, kismotort, rollert, futóbiciklit, görgős talpú cipőt.
  • Saját babakocsit.
  • Állatot – vakvezető kutya kivételével. A vakvezető kutyát pórázon, szájkosárral lehet bevinni a fogadótér és étterem területére.
  • Nagy méretű csomagot, táskát.
 • Rágógumi és bármilyen cukorka fogyasztása a Bobo Fun Park játszóterületén biztonsági okokból nem megengedett.
 • A játékokat, berendezéseket mindenki saját felelősségére rendeltetésszerűen használja. A játékok, berendezések használata során figyelemmel kell lenni más látogatók egészségére és testi épségére, a játékok használata során kellő figyelmet és együttműködést kell tanúsítani. Mások veszélyeztetése tilos!
 • A Bobo Fun Parkot csak egészséges, alkohol, gyógyszer, drog vagy bármilyen egyéb tudatmódosító szer hatása alatt nem álló személy látogathatja. Amennyiben a Bobo Fun Park személyzete azt állapítja meg, hogy a látogató állapota nem felel meg ezen előírásoknak, a látogatót a Bobo Fun Park használatából kizárhatja.
 • Kismamák számára a játékeszközök használata saját és születendő gyermekük érdekében nem ajánlott.
 • Aki a Bobo Fun Park berendezéseit szándékosan vagy súlyos gondatlanságból megrongálja, vagy eltulajdonítja, az a teljes kár megtérítésére kötelezhető, ellene értékhatártól függően szabálysértési vagy büntető eljárás indítható, és a Bobo Fun Park területéről eltávolítható.
 • A Bobo Fun Park alkalmazottainak / játékfelügyelőinek útmutatásait minden látogatónak be kell tartani. A mászófalak, a kötélpálya és a barlang kizárólag előzetes biztonsági tájékoztatás megértése és tudomásul vétele után használhatók.
 • A Bobo Fun Park területén az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos bármilyen kereskedelmi tevékenység, szolgáltatás nyújtása, beleértve bármilyen promóciós, értékesítési tevékenységet továbbá a kereskedelmi célú hang- vagy képfelvétel készítését, továbbá a belépőjegyek árusítását, vagy megvételre kínálását.

b) Felelősség, felelősségvállaló nyilatkozat

A Bobo Fun Park szolgáltatásait minden látogató saját felelősségre használhatja. Az Üzemeltető kizárólag az eszközök, berendezések biztonságos, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotáért felelős.

Az üzemeltető kizárja felelősségét a résztvevő felróható magatartásának bárminemű  következményéért.

Felelősségvállaló nyilatkozat előzetes kitöltése és az alkalmazottak részére történő átadása minden esetben kötelező. A felelősségvállaló nyilatkozat kitöltésére csak nagykorú, cselekvőképes látogató jogosult. Minden 10-18 év közötti látogató csak törvényes képviselő vagy a felügyeletre jogszabály, vagy egyéb jogviszony, vagy a törvényes képviselő felhatalmazása alapján köteles személy által aláírt nyilatkozattal veheti igénybe a park szolgáltatásait. 10 év alatti gyermek nagykorú kísérete nélkül a parkot nem látogathatja, a felelősségvállaló nyilatkozat előzetes aláírása ebben az esetben is kötelező.

c) Öltözet

A biztonságos szórakozás és higiénia érdekében az alábbiakat kérjük betartani:

 • Sportos öltözék viselete ajánlott. Az intenzív mozgás miatt ajánlott váltóruhát hozni a játék idejére. Nem megengedett a nyitott cipzár, zsinórok, sapka, laza, bő szabású öltözék. A hosszú hajat összekötve kell hordani.
 • A park területén általánosan kötelező viselet a Bobo Fun Park által térítés ellenében biztosított speciális zokni. Visszatérő látogatás esetén a zokni újra használható. A kültéri és beltéri mászófalakon valamint a kötélpályán mászócipő vagy benti használatú sportcipő a megengedett.
 • Ékszerek, mint karóra, gyűrű, nyaklánc, hosszú fülbevaló viselete balesetveszélyes, ezért tilos.
 • Amennyiben megoldható, javasoljuk a szemüveg mellőzését.
 • A mászófalak, kötélpálya, barlang kizárólag biztonsági felszereléssel használhatók. Ezeket az eszközöket a Bobo Fun Park munkatársai adják ki és használat után nekik kell visszaadni. Más látogatónak ezek az eszközök nem továbbadhatók. Az eszközök nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért, elvesztésért vagy sérülésért a látogató felel.

d) Öltözőszekrények

 • Kérjük, használják az öltözőszekrényeket. A Bobo Fun Parkba nagy méretű táskát nem lehet behozni.
 • Az öltözőszekrényben elhelyezett, illetve a  Bobo Fun Park területén hagyott tárgyakért, értékekért a Bobo Fun Park Kft. nem vállal felelősséget.

e) Talált tárgyak

A talált tárgyakat a Bobo Fun Park recepciós pultjánál kell leadni, ahol azt nyilvántartásba veszik. Amennyiben a talált tárgy jogos tulajdonosa személyi igazolványának felmutatásával jelentkezik, az átvételt aláírásával igazolnia kell. Talált tárgyakat 2 hétig őrzünk meg, csak személyes átvétel lehetséges.

f) Étel-ital

Étel és ital fogyasztása a játéktérben és az öltöző területén higiéniai okokból tilos. Étel és ital elfogyasztására kizárólag az étteremben van lehetőség.

g) Higiénia

A látogatók egészsége érdekében egész napos nyitva tartás esetén előre megjelölt időpontban 1 óra fertőtlenítő szünetet tartunk, ekkor minden látogató köteles elhagyni a Bobo Fun Park területét.

h) Akadálymentesítés, babakocsi

A Bobo Fun Parkban a születésnapi zsúrszoba kivételével minden terület megközelíthető mozgássérültek számára is. A játékelemeket mozgássérültek csak korlátozottan tudják használni - kérjük ezzel kapcsolatban érdeklődjenek a Bobo Fun Park munkatársainál.

A játéktérbe saját babakocsit higiéniai okokból nem lehet bevinni, a Bobo Fun Parkban korlátozott számban biztosítunk díjmentesen kölcsönözhető sportbabakocsikat.

i) Kamerarendszer

A Bobo Fun Parkban a Bobo Fun Park Kft. adatkezelő a vagyonbiztonság és a vendégek biztonsága érdekében kamerarendszert működtet. A kamerás megfigyelésre jól látható helyen táblák figyelmeztetnek. A Bobo Fun Park bejáratánál került kifüggesztésre a kamerás megfigyelés adatkezelési tájékoztatója. A Bobo Fun Park Kft. adatkezelő adatkezelési szabályzata elérhető a bobofunpark.hu weboldalon, illetve a Bobo Fun Park recepcióján.

j) Mozgó – állókép készítése

 • Mozgó- ill. állókép készítésre alkalmas eszközt pl. mobiltelefon, kamera, fényképezőgép mindenki a saját felelősségére viheti be a játéktérbe. Megkérjük látogatóinkat, hogy fényképek és mozgóképek készítése során  más látogatókat ne zavarjanak, más látogatók személyiségi jogaira legyenek figyelemmel. Selfie botok használata biztonsági okokból nem megengedett.
 • Drónt a Bobo Fun Parkba nem lehet behozni.
 • A Bobo Fun Park vendégeiről az Üzemeltető Bobo Fun Park Kft. munkatársai csoportos, pásztázó jellegű fotókat, videókat marketing célokra készíthetnek. Az erre vonatkozó rendelkezéseket és felelősségvállalásokat a Bobo Fun Park Kft. adatkezelési szabályzata tartalmazza.

k) Dohányzás

A Bobo Fun Park teljes területe nem dohányzó, beleértve az elektromos cigarettát is. A dohányzás miatt keletkezett károk költségét pl. téves tűzriadó, hatósági bírság a szabályt megszegő látogató viseli.

l) Rendezvények

A Bobo Fun Park saját szervezésű rendezvényei esetén alkalomszerűen a fentiektől eltérő szabályozást hozhat, melyről a résztvevőket előzetesen tájékoztatja.

Csoportos foglalás esetén a szervező felelőssége, hogy a házirend szabályait a látogatók betartsák.

m) Parkolás

Az autóval érkező vendégek számára 2 helyszínen biztosítunk parkolási lehetőséget. A parkoló nem őrzött, az autókért és az autókban hagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk.

2. Játékeszközök használata

 • Az életkorra vonatkozó ajánlások* nem kötelező érvényűek, a fizikai feltételek és egyéb előírások viszont igen.
 • Az egész játékterületen speciális, csúszásgátló Fun Park zokni használata kötelező.
 • Az egyes játékelemek limitált kapacitással használhatók.
 • A játékeszközök használatáról tájékoztató táblák informálják a látogatókat. Kiskorúak esetében a felnőtt kísérő felelőssége, hogy ezeket az információkat a kiskorúval megértesse. Kérdés esetén forduljanak a Bobo Fun Park munkatársaihoz!
 • Az elemek használata előtt a látogató köteles meggyőződni, hogy megfelelő egészségi, mentális és fizikai állapotban van. A Bobo Fun Park nem felel az ebből fakadó sérülésekért.
 • Amennyiben bármelyik élményelem használatakor rosszullétet tapasztal, haladéktalanul jelezze a Bobo Fun Park munkatársának és hagyja el az élményelemet!
 • Felhívjuk a figyelmüket, hogy a Bobo Fun Parkban nincs egészségügyi ellátás.
Megnevezés Ajánlott életkor* Fizikai feltétel Egyéb előírás
Bobo Boulder 6 éves kor felett
 • Mászás előtt minden ékszert, órát, szemüveget vegyél le, ürítsd ki a zsebeidet!
 • Mászás előtt győződj meg róla, hogy a felület nem nedves -e. Csúszásveszély!
 • Legszívesebben abba se hagynád? Engedj másokat is játszani! Bármikor visszajöhetsz.
 • Csak cipőben mássz. Mezítláb vagy szandálban tilos!
 • Kösd össze a hosszú hajad.
 • Ne mássz bő ruhában, szoknyában és zsinóros kapucnis pulóverben.
 • 10 éves kor alatt csak aktív felnőtt felügyelettel használható (nagykorú folyamatos jelenléte mellett).
 • Kérjük, hogy a szülők/kísérők magyarázzák el a szabályokat a gyerekeknek is.
Dream Walls (kültéri mászófal) 6 éves kor felett min. 20 kg, max. 150 kg
 • Használat előtt biztonsági oktatáson kell részt venni.
 • Mászás előtt minden ékszert, órát, szemüveget vegyél le, ürítsd ki a zsebeidet!
 • Mászás csak sportcipőben vagy mászócipőben.
 • Indulás előtt győződj meg róla, hogy a beülő megfelelően van becsatolva.
 • Kösd össze a hosszú hajad.
 • Ne mássz bő ruhában, szoknyában, és zsinóros kapucnis pulóverben. A beülők miatt a rövidnadrág sem ajánlott.
 • 10 éves kor alatt csak aktív felnőtt felügyelettel használható (nagykorú folyamatos jelenléte mellett).
 • Kérjük, hogy a szülők/kísérők magyarázzák el a szabályokat a gyerekeknek is.
 • Nem ajánlott tériszonyban szenvedőknek. Ha a felügyeletedre bízott gyerek fél a magasban, válasszatok másik játékot.
 • Csak Adrenalin+ belépővel használható.
Wave Climb 4-10 év max. 60kg
 • Mászás előtt minden ékszert, órát, szemüveget vegyél le, ürítsd ki a zsebeidet!
 • A fém csúszdában visszafelé mászni tilos!
 • Ne indulj, míg az előző csúszó el nem hagyja a játékot.
 • Kizárólag Fun Park zokniban használható.
 • Kösd össze a hosszú hajad.
 • Ne mássz bő ruhában, szoknyában és zsinóros kapucnis pulóverben.
 • Csak aktív felnőtt felügyelettel használható (nagykorú folyamatos jelenléte mellett).
 • Kérjük, hogy a szülők/kísérők magyarázzák el a szabályokat a gyerekeknek is.
Soft Play 4-10  év max. 60 kg
 • Játék előtt minden ékszert, órát, szemüveget vegyél le a gyerekedről. Ürítsd ki a zsebeit.
 • A csúszdában visszafelé mászni tilos.
 • A hálóra függőlegesen felmászni kívülről és belülről is tilos.
 • Ülve csúszdázz!
 • Kizárólag Fun Park zokniban használható.
 • Kérjük, hogy a szülők/kísérők magyarázzák el a szabályokat a gyerekeknek is.
 • Figyelj rá, hogy gyermeked ruházata ne legyen bő, és ne lógjanak róla zsinórok. 
 • Ne veszítsd szem elől a gyermekedet! A játékot csak gyermekek használhatják. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy ha a segítségedet kéri, nem mehetsz be érte.
Lézer labirintus 8 éves kor felett
 • Max. játékidő egyszerre 5 perc. Ha letelt, engedd át a helyedet! Később bármikor visszajöhetsz.
 • Játék előtt minden ékszert, órát, szemüveget vegyél le. Ürítsd ki a zsebeidet.
 • Kizárólag Fun Park zokniban használható.
 • 10 éves kor alatt csak aktív felnőtt felügyelettel használható (nagykorú folyamatos jelenléte mellett).
 • Ha te vagy a felügyeletedre bízott gyerek szeme fényérzékeny, akkor válasszatok másik játékot.
 • Epilepszia, pánikbetegség, szívbetegség, magas vérnyomás vagy mozgásszervi betegség esetén nem ajánlott.
MultiBall 6 éves kor felett
 • Max. játékidő egyszerre 10 perc. Ha letelt, engedd át a helyedet! Később bármikor visszajöhetsz.
 • Játék előtt minden ékszert, órát, szemüveget vegyél le. Ürítsd ki a zsebeidet.
 • Kizárólag Fun Park zokniban használható.
 • 10 éves kor alatt csak aktív felnőtt felügyelettel használható (nagykorú folyamatos jelenléte mellett).
Játékterek a lépcsők melletti közlekedő utakon: csúszdák, mászórámpák 4 éves kor felett
 • Játék előtt minden ékszert, órát, szemüveget vegyél le. Ürítsd ki a zsebeidet.
 • A csúszdában visszafelé mászni tilos.
 • Mindig ülve csússz, és ne indulj, míg az előző csúszó el nem hagyja a játékot.
 • A csúszdába beülni csak a tetején szabad.
 • Kizárólag Fun Park zokniban használható.
 • Legszívesebben abba se hagynád? Engedj másokat is játszani! Bármikor visszajöhetsz.
 • 10 éves kor alatt csak aktív felnőtt felügyelettel használható (nagykorú folyamatos jelenléte mellett).
 • Kérjük, hogy a szülők/kísérők magyarázzák el a szabályokat a gyerekeknek is.
Fun Walls
Skyscraper Walk
Jump in the Air
Geometrix
6 éves kor felett min. 20 kg, max. 150 kg
 • Mászás előtt minden ékszert, órát, szemüveget vegyél le. Ürítsd ki a zsebeidet.
 • Használat előtt biztonsági oktatáson kell részt venni.
 • Indulás előtt győződj meg róla, hogy a beülő megfelelően van becsatolva.
 • Mászás csak benti sportcipőben vagy mászócipőben. Mezítláb vagy szandálban tilos.
 • Kösd össze a hosszú hajad.
 • Ne mássz bő ruhában, szoknyában, és zsinóros kapucnis pulóverben. A beülők miatt a rövidnadrág sem ajánlott.
 • 10 éves kor alatt csak aktív felnőtt felügyelettel használható (nagykorú folyamatos jelenléte mellett).
 • Kérjük, hogy a szülők/kísérők magyarázzák el a szabályokat a gyerekeknek is.
 • 3 évesnél fiatalabb gyermeket semmiképp ne engedj a játékra.
 • Nem ajánlott tériszonyban szenvedőknek. Ha a felügyeletedre bízott gyerek fél a magasban, válasszatok másik játékot.
 • Csak Adrenalin+ belépővel használható.
Barlang 7 éves kor felett max. 195 cm
 • Indulás előtt minden ékszert, órát, szemüveget vegyél le. Ürítsd ki a zsebeidet.
 • Kést, éles tárgyakat, gyúlékony anyagokat a barlangba vinni tilos.
 • Használat előtt biztonsági oktatáson kell részt venni.
 • Indulás előtt győződj meg róla, hogy a védőeszközöket (sisak, fejlámpa, könyök- és térdvédő) megfelelően vetted fel.
 • Fun Park zokniban vagy sportcipőben használható.
 • Kösd össze a hosszú hajad.
 • Ne lógjon zsinór a ruhádból.
 • 10 éves kor alatt csak aktív felnőtt felügyelettel használható (nagykorú folyamatos jelenléte mellett).
 • 3 évesnél fiatalabb gyermeket semmiképp ne engedj a játékra.
 • Kérjük, hogy a szülők/kísérők magyarázzák el a szabályokat a gyerekeknek is.
 • Klausztrofóbiásoknak nem ajánlott. Ha te vagy a felügyeletedre bízott gyerek fél a szűk helyektől vagy a sötéttől, akkor válasszatok másik játékot.
 • Epilepszia, pánikbetegség, asztma, szívbetegség, magas vérnyomás, mozgásszervi betegség esetén és várandósság idején nem ajánlott.
 • Csak Adrenalin+ belépővel használható.
Ninja pálya 7 éves kor felett min. 135 cm,
max. 120 kg
 • Mászás előtt minden ékszert, órát, szemüveget vegyél le. Ürítsd ki a zsebeidet.
 • A pálya használatához védőfelszerelés nem szükséges. Fokozott óvatossággal járj el, mérd fel az erődet!
 • Kizárólag Fun Park zokniban használható. 
 • Kösd össze a hosszú hajad.
 • Ne mássz bő ruhában, szoknyában, és zsinóros kapucnis pulóverben. 
 • 10 éves kor alatt csak aktív felnőtt felügyelettel használható (nagykorú folyamatos jelenléte mellett).
 • Kérjük, hogy a szülők/kísérők magyarázzák el a szabályokat a gyerekeknek is.
Trambulin 7 éves kor felett max. 110 kg
 • 1 mezőben 1 személy ugrálhat.
 • Ugrálás előtt minden ékszert, órát, szemüveget vegyél le. Ürítsd ki a zsebeidet.
 • Kezdés előtt mindig melegíts be!
 • Tilos a keresztbe-ugrás, mindig a mező közepére ugorj.
 • Veszélyes ugrásokat, szaltókat csak saját felelősségre hajts végre.
 • Kizárólag Fun Park zokniban használható.
 • Kösd össze a hosszú hajad.
 • Ne ugrálj bő ruhában, szoknyában, és zsinóros kapucnis pulóverben. 
 • 10 éves kor alatt csak aktív felnőtt felügyelettel használható (nagykorú folyamatos jelenléte mellett).
 • 3 évesnél fiatalabb gyermeket semmiképp ne engedj a játéktérbe!
 • Kérjük, hogy a szülők/kísérők magyarázzák el a szabályokat a gyerekeknek is.
ValoJump 7 éves kor felett max. 110 kg
 • Max. játékidő egyszerre 10 perc. Ha letelt, engedd át a helyedet! Később bármikor visszajöhetsz.
 • Ugrálás előtt minden ékszert, órát, szemüveget vegyél le. Ürítsd ki a zsebeidet.
 • Kezdés előtt mindig melegíts be!
 • A mezőben egyszerre csak 1 személy ugrálhat.
 • Mindig a mező közepére ugorj.
 • Veszélyes ugrásokat, szaltókat csak saját felelősségre hajts végre.
 • Kizárólag Fun Park zokniban használható.
 • Kösd össze a hosszú hajad.
 • Ne ugrálj bő ruhában, szoknyában, és zsinóros kapucnis pulóverben. 
 • 10 éves kor alatt csak aktív felnőtt felügyelettel használható (nagykorú folyamatos jelenléte mellett).
 • 3 évesnél fiatalabb gyermeket semmiképp ne engedj a játéktérbe!
 • Kérjük, hogy a szülők/kísérők magyarázzák el a szabályokat a gyerekeknek is.
ValoClimb 7 éves kor felett
 • Max. játékidő egyszerre 10 perc. Ha letelt, engedd át a helyedet! Később bármikor visszajöhetsz.
 • Mászás előtt minden ékszert, órát, szemüveget vegyél le. Ürítsd ki a zsebeidet.
 • Mászás Fun Park zokniban, de a jobb támaszért sportcipőre vagy mászócipőre is cserélheted. 
 • Kösd össze a hosszú hajad.
 • Ne mássz bő ruhában, szoknyában, és zsinóros kapucnis pulóverben. 
 • 10 éves kor alatt csak aktív felnőtt felügyelettel használható (nagykorú folyamatos jelenléte mellett).
 • 3 évesnél fiatalabb gyermeket semmiképp ne engedj a játéktérbe!
 • Kérjük, hogy a szülők/kísérők magyarázzák el a szabályokat a gyerekeknek is.
Játékterem 8 éves kor felett
 • 10 éves kor alatt csak felnőtt felügyelettel használható.
 • Epilepszia, pánikbetegség, klausztrofóbia, magas vérnyomás, mozgásszervi betegség vagy szívbetegség esetén nem ajánlott.
 • Külön térítés ellenében használható.
Ropes Course (kötélpálya) 8 éves kor felett min. 135cm max. 205cm
max. 120kg
 • Az akadályon 1 fő, az állomásokon max. 2 fő tartózkodhat.
 • Mászás előtt minden ékszert, órát, szemüveget vegyél le. Ürítsd ki a zsebeidet.
 • Használat előtt biztonsági oktatáson kell részt venni.
 • Indulás előtt győződj meg róla, hogy a beülő megfelelően van becsatolva.
 • Csak benti sportcipőben vagy mászócipőben használható. Mezítláb vagy szandálban tilos.
 • Kösd össze a hosszú hajad.
 • Ne mássz bő ruhában, szoknyában, és zsinóros kapucnis pulóverben. 
 • 10 éves kor alatt csak aktív felnőtt felügyelettel használható (nagykorú folyamatos jelenléte mellett).
 • Kérjük, hogy a szülők/kísérők magyarázzák el a szabályokat a gyerekeknek is.
 • Nem ajánlott tériszonyban szenvedőknek. Ha a felügyeletedre bízott gyerek fél a magasban, válasszatok másik játékot.
 • Csak Adrenalin+ belépővel használható.
Baby World 0-6 éves korig
 • Játék előtt minden ékszert, órát, szemüveget vegyél le a gyerekedről. Ürítsd ki a zsebeit.
 • A csúszdában visszafelé mászni tilos, a csúszás csak ülve megengedett.
 • A hálóra függőlegesen felmászni kívülről és belülről is tilos.
 • Kizárólag Fun Park zokniban használható.
 • Kérjük, hogy a szülők/kísérők magyarázzák el a szabályokat a gyerekeknek is.
 • 6 évesnél idősebb gyermeket ne engedj a játéktérbe!
 • Figyelj rá, hogy gyermeked ruházata ne legyen bő, és ne lógjanak róla zsinórok. 
 • Ne veszítsd szem elől a gyermekedet! Csak a felnőtt kísérő folyamatos, aktív felügyelete mellett használható.

3. Rendezvényterem

 • A rendezvényeket kizárólag érvényes jeggyel lehet látogatni, kivételt képeznek az ingyenes programok.
 • A rendezvényt mindenki saját felelősségre látogathatja.
 • Kérjük, vegyék figyelembe az előadásokra vonatkozó korosztályi ajánlásokat.
 • Felnőttkorú látogatóink felelnek a kíséretükben érkező gyermekek biztonságáért. 14 év alatti látogatók kizárólag felnőtt kísérettel érkezhetnek.
 • A programra érdemes 15 perccel korábban érkezni. Késve érkező vendégeket csak a szünetben -amennyiben van - tudunk beengedni.
 • Ruhatár használata ajánlott és díjköteles. Az elhelyezett ruhákért, értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk.
 • Előadások idejére kérjük, kapcsolják ki mobiltelefonjaikat.
 • Rendezvényeken bármilyen eszközzel történő kép- és/vagy hangrögzítés szigorúan tilos. A szabály be nem tartása szerzői jogsértést és a rendezvényről való kitiltást vonhat maga után.
 • Nézőtérre ételt és italt bevinni tilos.
 • Jegyet kizárólag elmaradt rendezvény esetén váltunk vissza. Amennyiben a program 50%-a megvalósult, a jegyeket visszaváltani nem áll módunkban. Elmaradt előadás esetén a már megváltott jegyet a hirdetményben szereplő határidőig váltunk vissza melyet a Bobo Fun Park honlapján teszünk közzé.
 • A Bobo Fun Park fenntartja a műsorváltozás jogát (időpontváltozás, lemondás, szereplőváltoztatás).

4. Tűzvédelmi szabályzat, menekülési útvonal

 • A Bobo Fun Park területén elektromos eszközök használata tilos. Kivételt képez a hajszárító. Korlátozott számban a Bobo Fun Park biztosít hajszárítót.
 • Csak kifogástalan műszaki állapotú és a Magyar Szabványnak megfelelő saját hajszárító használható az erre kijelölt helyen.
 • Nyílt láng használata tilos.
 • Közlekedési és menekülési utakat elzárni, leszűkíteni még ideiglenesen sem szabad.
 • Az épületet a kijelölt menekülési útvonalon kell elhagyni.
 • Tűz esetén értesíteni kell a Bobo Fun Park munkatársát a recepción.
 • A tűzvédelmi szabályzat be nem tartása kártérítést, tűzrendészeti bírság kiszabását eredményezheti.

5. Házirend módosítása

A Bobo Fun Park Kft  mint a Bobo Fun Park üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy a házirendet bármikor módosítsa. A módosított házirend a hatályba lépésének napjától a bobofunpark.hu/hazirend oldalon közzétételre és a Bobo Fun Park bejáratánál kifüggesztésre kerül.

Köszönjük, hogy együttműködésükkel hozzájárulnak a még tökéletesebb Fun Park élményekhez. Jó szórakozást kívánunk!

Alsópáhok, 2021.05.17.

Bobo Fun Park Kft.
Baldauf Csaba üzemeltető

Megosztás